Yhdistys

Koillismaan Leader ry:n ensisijainen tehtävä on toteuttaa toimialueellaan Leader-toimintaryhmätyötä. Yhdistyksen tarkoituksena on aktivoida ja auttaa toiminta-alueen kehittämisestä kiinnostuneita ihmisiä, elinkeinonharjoittajia, yhteisöjä ja muita toimijoita omaehtoisen maaseudun kehittämistyön toteuttamisessa ja tätä kautta edistää toiminta-alueen henkistä ja taloudellista kehittymistä, asukkaiden hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta.

Hallitus

Koillismaan Leader ry:n hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä, kolme kustakin toiminta-alueen kunnasta. Hallitus kootaan kolmikantaisesti, eli siinä ovat tasapuolisesti edustettuna paikallinen julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä maaseudun asukkaat.

Koillismaan Leader ry:n hallituksen puheenjohtajana toimii Juha Säkkinen, puh. 040 9671 088

 

Hallituksen jäsenet (varajäsenet suluissa):

Julkinen hallinto:
Kauko Tyni (Risto Tyni), Taivalkoski
Leila Iisakka (Anne Pätsi), Posio
Juha Säkkinen (Pauli Pitkänen), Kuusamo

Yritykset ja yhteisöt:
Sanna Kallunki (Saini Palosaari), Kuusamo
Lauri Sassali (Pirkko Mäkelä), Posio
Pasi Kivimäki (Pekka Vääräniemi), Taivalkoski

Maaseudun asukkaat:
Sanna Mourujärvi (Hannu Puistola), Posio
Pauli Pitkänen ( Iiris Tornberg), Kuusamo
Veli Manninen (Sirkku Kaijala), Taivalkoski

Tule mukaan toimintaan!

Koillismaan Leader ry:n jäseneksi voivat liittyä kaikki yhdistyksen toimialueella asuvat, maaseudun kehittämisestä kiinnostuneet, henkilöt ja yhteisöt.

Ilmoita yhteyshenkilön nimi, jos hakija on yhteisö

Haettava jäsenyys