Toimivuutta yhdistyksiin -teemahanke

Toimivuutta yhdistyksiin -teemahankkeessa kootaan ja rahoitetaan Koillismaan Leaderin toiminta-alueen yhdistysten pieniä investointeja eli ns. alahankkeita. Rahoitettavien hankkeiden tulee kehittää yhteisten tilojen käytettävyyttä ja yhdistysten aktiivisen toiminnan mahdollisuuksia.


Katso myös