Polar Magnets – Pohjoisen vetovoiman kansainväliset mahdollisuudet

Polar Magnets – Pohjoisen vetovoiman kansainväliset mahdollisuudet -hankkeen tavoitteena on vahvistaa kansainvälisen yhteistyön tuomaa lisäarvoa maaseudun yhteisöille Lapissa ja Koillismaalla. Haluamme erityisesti innostaa nuoria ja paikallisia yhteisöjä hyödyntämään kansainvälisiä mahdollisuuksia ja kehittämään kansainvälistä osaamistaan!

Vuoden 2026 loppuun kestävän hankkeen aikana haluamme lisätä tietoa ja osaamista kansainvälisestä yhteistyöstä, joka voi avata uusia ovia ja vahvistaa maaseudun elinvoimaa. Hankkeen ydinteemana ovat ympäristökysymykset ja haluamme yhdessä pohtia, kuinka yhteistyön avulla voimme vaikuttaa luonnon ja ympäristön tilaan Lapissa ja Koillismaalla.

Tule mukaan oppimaan, jakamaan kokemuksia ja osallistumaan työpajoihin sekä tilaisuuksiin, joita järjestämme niin kylillä kuin etänä. Kuinka voisimme paikallisen ja kansainvälisen yhteistyön avulla vaikuttaa luonnon ja ympäristön tilaan Lapissa ja Koillismaalla?

Hankkeen perustiedot

Polar Magnets -hankkeessa tavoitteena on lisätä lappilaisten ja koillismaalaisten nuorten osallistumista asuinalueensa kehittämiseen ja nuorten kiinnittymistä kotiseutuunsa. Kansainvälinen yhteistyö on olennainen osa menestyksekästä maaseudun kehittämistä, ja Polar Magnets -hanke pyrkiikin konkreettisin toimenpitein edistämään kansainvälisen yhteistyön merkitystä maaseutualueillamme.
Nuorten aktiivinen osallistuminen on avain siihen, että he alkavat arvostaa ja huomata maaseudun tarjoamia mahdollisuuksia elinympäristönään.
Tavoitteenamme on, että hankkeen myötä kansainvälistä toimintaa ja yhteistyötä hyödynnetään Lapin ja Koillismaan maaseuduilla enemmän, minkä ansiosta Lapin ja Koillismaan maaseudut ovat elinympäristöinä entistä kiinnostavampia.
Polar Magnets -toimenpiteillä madalletaan hankealueen nuorten ja toimijoiden kynnystä aloittaa kansainvälinen yhteistyö. Hankkeella edistämme kansainvälisen yhteistyön ja sitä toteuttavien hankkeiden käynnistymisessä sekä tuemme yhteisöjä niiden toteuttamisessa.

  • Maaseudun yhteisöt kiinnostuvat kansainvälistymisen mahdollisuuksista
  • Nuoret tunnistavat maaseudun mahdollisuudet kiinnostavana elinympäristönä, jossa voi rakentaa omaa tulevaisuuttaan
  • Kansainvälisen hanketoiminnan osaaminen kasvaa ja kynnys toteuttaa kansainvälisiä hankkeita laskee

Polar Magnets -hanke on käynnissä 1.5.2024 – 31.12.2026. Se toimii koko Lapin maaseutualueilla sekä Kuusamon ja Taivalkosken kunnissa. Hanketta rahoittaa Lapin ELY-keskus Euroopan maaseuturahastosta.

Tapahtumakalenteri

Kerromme pian hankkeen tapahtumista lisää!

 

Polar Magnets -verkosto

Hankkeessa kootaan kiinnostuneiden nuorten ja muiden toimijoiden verkosto, joka ideoi alueelle uutta kansainvälistä toimintaa hankkeen kattoteemana toimivan ympäristöteeman mukaisesti.

Kerromme verkostoista ja sen kokoamisesta pian lisää!

 

Hankkeen materiaaleja

Pinja Moilanen

Projektipäällikkö, Leader-viestijä

pinja.moilanen@koillismaanleader.fi

Puh. +358 44 235 2322