Toimivuutta yhdistyksiin -teemahanke

Toimivuutta yhdistyksiin -teemahankkeessa kootaan ja rahoitetaan Koillismaan Leaderin toiminta-alueen yhdistysten pieniä investointeja eli ns. alahankkeita. Rahoitettavien hankkeiden tulee kehittää yhteisten tilojen käytettävyyttä ja yhdistysten aktiivisen toiminnan mahdollisuuksia. Alahankehaku oli avoinna 3.2. – 4.3.2022.

 • Kuka voi hakea hankkeeseen mukaan?

  Kuusamon, Posion ja Taivalkosken alueella toimivat, rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt. Yhteisöllä tulee olla riittävät resurssit hankkeen toteuttamiseen. Alahankkeiden haku on avoinna 3.2. – 4.3.2022.

 • Millaisia investointeja alahankkeissa voi toteuttaa?

  Investoinnit voivat olla kone-, laite- ja kalustohankintoja tai pienimuotoista rakentamista. Alahankkeiden sisältönä voi olla esimerkiksi:

  • yhteisten tilojen saavutettavuuden ja varustelun parantaminen, tavoitteena esim. esteettömyys, turvallisuus, etäosallistuminen ja -asiointi
  • tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen liittyvät kalusto- ja laitehankinnat
  • yhteisten tilojen rakentaminen tai kunnostaminen, esimerkiksi laavun rakentaminen tai uimarannan kunnostaminen
 • Kuinka paljon tukea voi saada?

  Hankkeet voivat olla kustannuksiltaan 800 – 7 000 euron suuruisia, ja niihin voidaan myöntää 65 %:n tuki. Rakentamishankkeissa omarahoituksesta 50 % voi koostua talkootyöstä, kalustoinvestoinneissa talkootyötä ei voi käyttää. Talkootyön arvo on 15 € / tunti, koneella tehtävän työn (esim. traktori, moottorisaha) arvo on 45 € / tunti.

  Toimivuutta yhdistyksiin -teemahankkeen alahankkeisiin on varattu tukea yhteensä 39 000 euroa.

 • Miten hakeminen käytännössä tapahtuu?

  Haku on avoinna 3.2. – 4.3.2022 välisen ajan. Hakemuslomakkeet liitteineen toimitetaan Koillismaan Leaderin toimistolle (osoite Nuottatie 6 A 1, Kuusamo) viimeistään perjantaina 4.3.2022 klo 16.15 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Tarvittavat lomakkeet ja tiedot liitteistä löytyvät alempaa tältä sivulta.

  Teemahankkeeseen valittavat alahankkeet valitsee Koillismaan Leader ry:n hallitus 22.3.2022 pidettävässä kokouksessa.

 • Millä perusteella alahankkeet valitaan?

  Hankkeet pisteytetään perus- ja lisäkriteerien perusteella. Rahoitettavien hankkeiden on täytettävä kaikki peruskriteerit, lisäkriteerien täyttyminen on hakemukselle eduksi. Mikäli alahankehakemusten yhteen laskettu tuki ylittää teemahankkeeseen varatun tuen määrän (39 000 €), asetetaan alahankkeet rahoitusjärjestykseen pisteytyksen perusteella.

  Peruskriteerit:

  (kaikkien täytyttävä, 0-1 pistettä)

  1. Koillismaan Leader ry:n strategian mukaisuus
  2. Toimivuutta yhdistyksiin -teemahankkeen suunnitelman mukaisuus
  3. Yleishyödyllisyys
  4. Kustannustehokkuus
  5. Hakijalla on toiminnalliset ja taloudelliset resurssit hankkeen toteuttamiseen

   

  Lisäkriteerit (0 – 2 pistettä per kriteeri, 0= ei täytä kriteeriä , 1=täyttää kriteerin vaatimukset, 2=täyttää kriteerin vaatimukset erittäin hyvin)

  1. Hakija ei aiemmin ole hyödyntänyt Leader-rahoitusta = 2 pistettä
  2. Investointi parantaa yhteisen tilan käytettävyyttä
  3. Investointi parantaa yhteisen tilan saavutettavuutta
  4. Investointi parantaa yhteisön toiminnan laatua
 • Milloin investoinnit voi toteuttaa?

  Koillismaan Leader ry:n hallituksen käsittelyn jälkeen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tekee teemahankkeesta viranomaispäätöksen. Sen jälkeen Koillismaan Leader tiedottaa alahankkeita, jotka voivat aloittaa toimintansa.

  Investoinnit on toteutettava 31.12.2022 mennessä.

 • Miten ja milloin tuen maksua haetaan?

  Alahankkeeseen myönnetty tuki haetaan maksuun yhdessä erässä, sitten kun hanke on toteutettu. Alahankkeiden maksuhakemukset kootaan Koillismaan Leaderin toimesta ja lähetetään ELY-keskukseen näiden päivämäärien jälkeen:

  • 11.6.2022
  • 20.8.2022
  • 15.10.2022
  • 30.11.2022
  • 31.1.2023

  Maksuhakemuksen lomakkeet ja lisätiedot täältä