Toimivuutta yhdistyksiin -teemahanke

Toimivuutta yhdistyksiin -teemahankkeessa kootaan ja rahoitetaan Koillismaan Leaderin toiminta-alueen yhdistysten pieniä investointeja eli ns. alahankkeita. Rahoitettavien hankkeiden tulee kehittää yhteisten tilojen käytettävyyttä ja yhdistysten aktiivisen toiminnan mahdollisuuksia. Alahankehaku on avoinna 3.2. – 4.3.2022.

 • Kuka voi hakea hankkeeseen mukaan?

  Kuusamon, Posion ja Taivalkosken alueella toimivat, rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt. Yhteisöllä tulee olla riittävät resurssit hankkeen toteuttamiseen. Alahankkeiden haku on avoinna 3.2. – 4.3.2022.

 • Millaisia investointeja alahankkeissa voi toteuttaa?

  Investoinnit voivat olla kone-, laite- ja kalustohankintoja tai pienimuotoista rakentamista. Alahankkeiden sisältönä voi olla esimerkiksi:

  • yhteisten tilojen saavutettavuuden ja varustelun parantaminen, tavoitteena esim. esteettömyys, turvallisuus, etäosallistuminen ja -asiointi
  • tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen liittyvät kalusto- ja laitehankinnat
  • yhteisten tilojen rakentaminen tai kunnostaminen, esimerkiksi laavun rakentaminen tai uimarannan kunnostaminen
 • Kuinka paljon tukea voi saada?

  Hankkeet voivat olla kustannuksiltaan 800 – 7 000 euron suuruisia, ja niihin voidaan myöntää 65 %:n tuki. Rakentamishankkeissa omarahoituksesta 50 % voi koostua talkootyöstä, kalustoinvestoinneissa talkootyötä ei voi käyttää. Talkootyön arvo on 15 € / tunti, koneella tehtävän työn (esim. traktori, moottorisaha) arvo on 45 € / tunti.

  Toimivuutta yhdistyksiin -teemahankkeen alahankkeisiin on varattu tukea yhteensä 39 000 euroa.

 • Miten hakeminen käytännössä tapahtuu?

  Haku on avoinna 3.2. – 4.3.2022 välisen ajan. Hakemuslomakkeet liitteineen toimitetaan Koillismaan Leaderin toimistolle (osoite Nuottatie 6 A 1, Kuusamo) viimeistään perjantaina 4.3.2022 klo 16.15 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Tarvittavat lomakkeet ja tiedot liitteistä löytyvät alempaa tältä sivulta.

  Teemahankkeeseen valittavat alahankkeet valitsee Koillismaan Leader ry:n hallitus 22.3.2022 pidettävässä kokouksessa.

 • Millä perusteella alahankkeet valitaan?

  Hankkeet pisteytetään perus- ja lisäkriteerien perusteella. Rahoitettavien hankkeiden on täytettävä kaikki peruskriteerit, lisäkriteerien täyttyminen on hakemukselle eduksi. Mikäli alahankehakemusten yhteen laskettu tuki ylittää teemahankkeeseen varatun tuen määrän (39 000 €), asetetaan alahankkeet rahoitusjärjestykseen pisteytyksen perusteella.

  Peruskriteerit:

  (kaikkien täytyttävä, 0-1 pistettä)

  1. Koillismaan Leader ry:n strategian mukaisuus
  2. Toimivuutta yhdistyksiin -teemahankkeen suunnitelman mukaisuus
  3. Yleishyödyllisyys
  4. Kustannustehokkuus
  5. Hakijalla on toiminnalliset ja taloudelliset resurssit hankkeen toteuttamiseen

   

  Lisäkriteerit (0 – 2 pistettä per kriteeri, 0= ei täytä kriteeriä , 1=täyttää kriteerin vaatimukset, 2=täyttää kriteerin vaatimukset erittäin hyvin)

  1. Hakija ei aiemmin ole hyödyntänyt Leader-rahoitusta = 2 pistettä
  2. Investointi parantaa yhteisen tilan käytettävyyttä
  3. Investointi parantaa yhteisen tilan saavutettavuutta
  4. Investointi parantaa yhteisön toiminnan laatua
 • Milloin investoinnit voi toteuttaa?

  Koillismaan Leader ry:n hallituksen käsittelyn jälkeen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tekee teemahankkeesta viranomaispäätöksen. Sen jälkeen Koillismaan Leader tiedottaa alahankkeita, jotka voivat aloittaa toimintansa.

  Investoinnit on toteutettava 31.12.2022 mennessä.

 • Miten ja milloin tuen maksua haetaan?

  Alahankkeeseen myönnetty tuki haetaan maksuun yhdessä erässä, sitten kun hanke on toteutettu. Alahankkeiden maksuhakemukset kootaan Koillismaan Leaderin toimesta ja lähetetään ELY-keskukseen näiden päivämäärien jälkeen:

  • 11.6.2022
  • 20.8.2022
  • 15.10.2022
  • 30.11.2022
  • 31.1.2023

Lomakkeet ja liitteet

  Lomakkeet löydät tämän sivun lopusta

Hakulomake

Toimivuutta yhdistyksiin –teemahankkeeseen haetaan lomakkeella 3325B. Allekirjoitetut hakemukset liitteineen toimitetaan kirjallisena Koillismaan Leader ry:n toimistolle 4.3.2022 klo 16.15 mennessä, hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon. Lomakkeelta tai liitteenä olevalta erilliseltä hankesuunnitelmalta on löydyttävä seuraavat tiedot:
– hakijatahon ja sen toiminnan kuvaus
– suunniteltu toimenpide
– toimenpiteen toteutustapa, aikataulu ja vastuuhenkilöt
– eritelty kustannusarvio

Liitteet

 1. Hankesuunnitelma ja eritelty kustannusarvio, mikäli eivät selviä hakulomakkeelta. Hankesuunnitelma voi olla vapaamuotoinen tai  lomake 3306B.
 2. Pöytäkirjaote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty
 3. Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta, esimerkiksi viimeisin tilinpäätös
 4. Yhteisön säännöt
 5. Yhdistysrekisteriote
 6. Hankkeen rahoitussuunnitelma
 7. Tarvittaessa luvat ja ilmoitukset (toimenpidelupa, rakennuslupa jne.)
 8. Rakentamishankkeisiin piirustukset ja yksikkökustannukset (€/kpl, €/metri, €/m2),  sisältävä, rakennusosittainen kustannusarvio. Kustannusarvion esittämiseen voi käyttää Rakennusselostus -lomaketta.
 9. Talkootyötä sisältävissä rakentamisinvestoinneissa arvio vastikeettoman työn laadusta ja määrästä, lomake 3306F.
 10. Selvitys kustannusten kohtuullisuudesta, esimerkiksi tarjouksia tavarantoimittajilta, kuvakaappauksia hinnastoista tai hintavertailulomakkeella.
 11. Indikaattorilomake

Tarvittavat lomakkeet voit ladata tästä: