Luontoyhteistyötä Schwarzwaldiin -esiselvityshanke

Luontoyhteistyötä Schwarzwaldiin -esiselvityshankkeessa etsitään Koillismaan ja Kainuun alueelta ne toimijat, jotka ovat kiinnostuneita rakentamaan yhteistyötä Saksan Schwarzwaldin alueen suuntaan luonnossa liikkumisen ja luontomatkailun edellytysten parantamiseksi ja osaamisen kasvattamiseksi.
Hanke toteutetaan alueitten välisenä hankkeena Elävä Kainuu Leaderin ja Oulujärvi Leaderin kanssa ja se kestää keväästä lokakuuhun 2023.

 • Mistä on kyse?

  Luontoyhteistyötä Schwarzwaldiin -esiselvityshankkeen tarkoituksena on kartoittaa Koillismaan ja Kainuun alueiden luontoalan toimijoiden kiinnostus ja tarpeet koskien kansainvälistymistä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Saksan Schwarzwaldin alueen kanssa. Schwarzwaldin alueen Leader-ryhmät ovat kiinnostuneita kansainvälisestä yhteistyöstä Koillismaan ja Kainuun alueen suuntaan.

  Hankkeen teemana on luontomatkailun ja luonnossa liikkumisen edellytysten parantaminen, joten mukaan etsitään alueen toimijoita, joiden toiminta liittyy jollain tavalla luontoon. Hanke on kolmen Leader-ryhmän yhteinen hanke. Mukana ovat Koillismaan Leader, Elävä Kainuu Leader ja Oulujärvi Leader. Esiselvityshanke kestää arviolta lokakuuhun 2023 asti.

  Esiselvityshankkeeseen lähteneet toimijat voivat osallistua haluamallaan panoksella. Hankkeen aikana tulee olemaan verkkokyselyitä, tapaamisia, webinaari sekä yhteistyömatka Saksan Schwarzwaldin alueelle. Toimijat voivat osallistua kaikkiin yllä mainittuihin tai vaikka vain kertoa tarpeistaan tai toiveistaan vastaamalla kyselyyn.

  Esiselvityshankkeesta saatujen tietojen ja kontaktien perusteella aloitetaan varsinainen kansainvälinen hanke. Hankkeessa mukaan lähteneet toimijat pääsevät tekemään käytännön kansainvälistymistä ja verkostoitumista Saksan Schwarzwaldin alueen toimijoiden kanssa. Varsinainen hanke alkaa arviolta vuoden 2024 puolella ja hankkeen sisältö tulee koostumaan esiselvityshankkeesta saatujen tietojen perusteella.

 • Kenelle hanke on tarkoitettu?

  Etsimme yrityksiä, yhdistyksiä ja muita toimijoita, jotka toimivat luontomatkailun ja luonnossa liikkumisen parissa.

  • Hankkeen kohderyhmänä ovat luontoalan toimijat Kainuun ja Koillismaan alueella. Hankkeessa ovat mukana Koillismaan Leader, Elävä Kainuu Leader ja Oulujärvi Leader, joten hankkeeseen mukaan lähtevät toimijat voivat olla kolmen Leader-ryhmän toiminta-alueilta:
   Koillismaan Leader: Kuusamo, Taivalkoski ja Posio
   Oulujärvi Leader: Kajaani, Paltamo, Puolanka ja Vaala
   Elävä Kainuu Leader: Suomussalmi, Hyrynsalmi, Ristijärvi, Sotkamo ja Kuhmo
  • Toimijat voivat olla yhdistyksiä, yrityksiä tai muita paikallisia tahoja, joiden toimintaan kuuluu luonnossa liikkumisen ja luontomatkailun edellytysten parantaminen tai näihin läheisesti liittyvä toiminta, esimerkiksi kulttuurikohteet, historian elävöittäminen tai luonnontuotteiden hyödyntäminen.
  • Mukaan voivat lähteä myös muut luonnossa liikkumista edistävät paikalliset tahot, kuten luontomatkailuyrittäjät tai luontomatkailun aloittamista suunnittelevat henkilöt sekä kylä- ja muut yhdistykset, jotka esimerkiksi rakentavat, ylläpitävät ja varustavat erilaisia luontokohteita ja -reittejä.
  • Voit olla myös muu luontoa kestävästi hyödyntävä ja luontomatkailuun linkittyvä taho, kuten luonnonyrttejä matkamuistoiksi tai ruokatuotteiksi jalostava yritys, paikallinen kulttuuritoimija tai paikallista historiaa esille tuova yhteisö.
 • Mitä hankkeessa tehdään?

  • Tapaamiset kasvotusten tai verkossa
   Halukkaiden toimijoiden kanssa voidaan tavata kasvotusten tai verkossa. Tavoitteena on järjestää Teams-tapaaminen tai -tapaamisia myös suomalaisten ja saksalaisten paikallistoimijoiden välillä.
  • Verkkokysely
   Kiinnostuneita toimijoita pyydetään täyttämään kysely. Kyselyn avulla saadaan kokonaiskuva kansainvälistymisen tarpeista ja toiveista. Saatujen vastauksien avulla kiteytetään ja konkretisoidaan pitempiaikaisen yhteistyön lähtökohdat, tarpeet, toimenpiteet ja sitoutumishalukkuus. Kysely on lyhyt ja nopea täyttää.
  • Webinaari kansainvälisestä yhteistyöstä kiinnostuneille
   Tarkoituksena on lisätä toimijoiden osaamista ja tietämystä käytännön yhteistyötavoista ja niiden edellytyksistä sekä tutustuttaa toimijoita toisiinsa. Webinaarissa hyödynnetään muun muassa muiden Leader-ryhmien kokemuksia kansainvälisestä, erityisesti Saksaan suuntautuneesta yhteistyöstä. Webinaari järjestetään ennen kumppanuusmatkaa. Webinaari on elokuussa ja siihen ilmoittautuminen avautuu heinäkuussa. Webinaari tallennetaan ainakin osittain, jotta sen voi katsoa myös jälkikäteen.
  • Kumppanuusmatka Saksaan Schwarzwaldin alueelle
   Kumppanuusmatka toteutetaan 25.-29.9.2023 ja matkan kesto on 5 päivää. Kaikilta kolmelta Leader-alueelta valitaan matkalle 2–3 toimijaa / alue. Tavoitteena on sekä löytää hyviä käytäntöjä sovellettavaksi omalle alueelle että syventää yhteistyötä saksalaisten Leader-ryhmien ja paikallistoimijoiden kanssa siten, että eteneminen varsinaiseen kansainväliseen yhteistyöhankkeeseen on mahdollista. Matkalle lähtijät ovat selvillä kesäkuun loppuun mennessä. Matkalle lähtijät päätetään niin, että mukana on mahdollisimman monipuolinen joukko koko alueelta.
  • Ideoiden ja oppien jakaminen
   Kumppanuusmatkan jälkeen matkalle osallistuneet kertovat omista kokemuksistaan ja opeistaan muille hankealueen toimijoille. Tapaamista hyödynnetään myös tulevan kansainvälisen hankkeen sisällön suunnitteluun. Tarvittaessa järjestetään jatkotapaamisia lähinnä sähköisesti. Tapaamisten yksi tavoite on saada Koillismaan ja Kainuun toimijoita käynnistämään tai tiivistämään keskinäistä yhteistyötään.

  Hankkeeseen voi osallistua matalalla kynnyksellä ja suurta panostusta ei vaadita. Voit osallistua vaikka vain täyttämällä kyselyn ja kertomalla kansainvälisyyteen liittyvistä toiveista ja resursseista. Kysely ja webinaari vievät aikaa muutamia tunteja ja mukaan lähteneille toimijoille ei tule kuluja. Saksan kumppanuusmatkasta tulee lähtijöille maksettavaksi omat ateriat.

 • Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

  Pääasiallisena tavoitteena on löytää ne toimijat, jotka ovat kiinnostuneita rakentamaan yhteistyötä Saksan suuntaan luonnossa liikkumisen ja luontomatkailun edellytysten parantamiseksi ja osaamisen kasvattamiseksi. Heidän kanssaan kiteytetään ja konkretisoidaan pitempiaikaisen yhteistyön lähtökohdat, tarpeet, toimenpiteet ja sitoutumishalukkuus.

  Toisena tavoitteena on saada käsitys kolmen Leader-alueen toimijoiden muista kansainvälistymiseen liittyvistä tarpeista ja valmiuksista esimerkiksi kiinnostavista maista, teemoista, mahdollisista yhteistyötahoista, olemassa olevista kontakteista, resursseista ja osaamistasosta.

  Esiselvityshankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja osaamista muun muassa luontomatkailua ja luonnossa liikkumista edistävien palveluiden kehittämiseen sekä kansainvälisten matkailijoiden odotuksiin liittyen. Yrityksesi tai yhdistyksesi voi siis saada paljon uutta ja innostavaa tietoa siitä, kuinka omia palveluita voi kehittää, samalla ottaen huomioon kansainväliset matkailijat.

  Yhteistyön avulla voidaan kasvattaa kohdealueiden toimijoiden osaamista luonnon kestävään hyödyntämiseen ja luonnossa liikkumiseen liittyen sekä löytää uusia, alueiden vetovoimaa lisääviä toimintatapoja ja palvelumuotoja. Haluamme saada paikalliset toimijat huomaamaan nämä mahdollisuudet ja löytää ne tahot, jotka haluavat osallistua ja sitoutua käytännön yhteistyöhön. Hankkeen aikana voit myös verkostoitua muiden paikallisten toimijoiden kanssa ja jopa löytää uusia ideoita tulevaisuuden yhteistyöhön.

  Hankkeen aikana kartoitettujen tietojen ja ideoiden perusteella suunnitellaan varsinainen kansainvälinen hanke, johon mukaan lähtevät toimijat pääsevät tekemään käytännön toimia, verkostoitumaan, oppimaan uutta ja kansainvälistymään.

 • Miten pääsen mukaan hankkeeseen?

  Laita viestiä tai soita hankevetäjälle, mikäli olet kiinnostunut!

  Voit myös ottaa meihin yhteyttä esimerkiksi Instagramissa @koillismaanleader. Instagramista ja Facebookista löydät myös ajankohtaista tietoa hankkeesta.

  Vaikka et pääsisikään mukaan nyt käynnissä olevaan hankkeeseen, ei huolta – voit silti ottaa yhteyttä! Haluamme kuulla muistakin kansainvälisyyteen liittyvistä tarpeista, valmiuksista ja ideoista.

  Ota yhteyttä hankevetäjään:
  Pinja Moilanen
  pinja.moilanen@koillismaanleader.fi
  Puh. 044 235 2322

 • Mikä on Schwarzwald?

  Schwarzwald on vuoristoalue Saksan lounaisosassa. Alueen koko on 6000 km², joten se on siis pinta-alaltaan hieman Kuusamoa suurempi. Schwarzwaldin alueella on kansallispuisto sekä useita muita luontokohteita.
  Alue on erittäin suosittu luontokohde ympäri vuoden ja Schwarzwaldin kansallispuistossa esimerkiksi luontokohteiden opastukset ja rengasreittien tuotteistaminen on ensiluokkaista.

  Hankkeessa on saksalaisina yhteistyökumppaneina kolme Schwarzwaldin kansallispuiston ympärillä toimivaa Leader-ryhmää. He ovat kiinnostuneita oppimaan, kuinka Koillismaan ja Kainuun alueilla kehitetään luontomatkailua ja luonnossa liikkumisen edellytyksiä. Schwarzwaldin alueen Leader-ryhmiä kiinnostaa esimerkiksi Koillismaan ja Kainuun luonnon hyödyntäminen kulttuurielämysten toteutuksessa ja kulttuurirakenteiden sijoituspaikkoina. Saksalaiset Leader-ryhmät etsivät myös alueeltaan toimijoita, jotka ovat kiinnostuneet kansainvälistymään meidän suuntaamme.