Luontoyhteistyötä Schwarzwaldiin -esiselvityshanke

Vuonna 2023 toteutetussa Luontoyhteistyötä Schwarzwaldiin -esiselvityshankkeessa etsittiin Koillismaan ja Kainuun alueelta toimijoita, jotka olivat kiinnostuneita rakentamaan yhteistyötä Saksan Schwarzwaldin alueen kanssa. Hankkeen teemana oli luonnossa liikkumisen ja luontomatkailun edellytysten parantaminen sekä osaamisen kasvattaminen. Hanke toteutettiin alueiden välisenä yhteistyönä Elävä Kainuu Leaderin ja Oulujärvi Leaderin kanssa. Hankeaika oli maaliskuu-joulukuu 2023.

Hankkeeseen haettiin mukaan luontomatkailun ja luonnossa liikkumisen parissa toimivia yhdistyksiä, yrityksiä ja muita paikallisia tahoja Koillismaalta, Kainuusta ja Vaalasta. Hankkeeseen osallistuneita yhdisti pyrkimys luonnossa liikkumisen ja luontomatkailun edellytysten parantamiseen tai niihin liittyvään toimintaan, kuten kulttuurikohteiden ylläpitoon, paikallishistorian elävöittämiseen ja luonnontuotteiden hyödyntämiseen.

Hankkeessa löydettiin Koillismaa-Kainuun alueelta luontoalan toimijoita, jotka olivat kiinnostuneita kansainvälisyydestä ja yhteistyöstä Saksan suuntaan. Mukana oli sekä yrityksiä että yhdistyksiä. Hankkeen toimijoiden kanssa toteutettiin muun muassa webinaari, jonka avulla lisättiin toimijoiden tietämystä kansainvälisen yhteistyön tavoista. Hankkeessa toteutettiin myös kumppanuusmatka Saksan Schwarzwaldin alueelle. Matkalla oli mukana osa hankkeen toimijoista ja Saksassa kumppanuusmatkaa isännöivät Schwarzwaldin alueen Leader-ryhmät. Kumppanuusmatkan tarkoituksena oli tutustua alueen Leader-ryhmiin sekä paikallisiin luontoalan toimijoihin.

Hankkeen aikana löydettiin hyviä käytänteitä sovellettavaksi omalle alueelle sekä syvennettiin yhteistyötä Leader-ryhmien kanssa. Osallistuneet toimijat loivat uusia kontakteja sekä oman alueensa sisällä että Schwarzwaldin alueen toimijoiden kanssa. Lisäksi kansainvälistymiseen ja oman alueen luontoalan toimintaan liittyvä tieto ja osaaminen kasvoivat. Esiselvityshanke onnistui tavoitteiden mukaisesti ja sen myötä syntyneet jatkotoimenpiteet mahdollistavat tulevaisuuden yhteistyö- ja kehittämisprojekteja alueellisesti sekä kansainvälisesti.

Nature Cooperation in Schwarzwald preliminary project

In the project implemented in 2023, companies and associations were sought from the Koillismaa and Kainuu regions who were interested in building cooperation with the Schwarzwald region in Germany. The project involved identifying nature sector companies and associations in the Koillismaa and Kainuu regions interested in collaboration with nature sector stakeholders in Germany’s Schwarzwald region. The project focused on improving the conditions for nature exploration and eco-tourism, as well as enhancing expertise in the field. The project was carried out as interregional cooperation with the Elävä Kainuu Leader and Oulujärvi Leader. The project duration was from March to December 2023.

The project sought to involve associations, companies, and other local actors involved in nature tourism and outdoor activities from Koillismaa, Kainuu, and Vaala. Those who participated in the project were united by the goal of improving the conditions for nature-based activities and nature tourism, or related activities such as maintaining cultural sites, revitalizing local history, and utilizing natural products.

In the project, nature sector actors from the Koillismaa-Kainuu region were found who were interested in international cooperation, particularly towards Germany. Both companies and associations were involved. Activities with the project participants included a webinar aimed at increasing awareness of international cooperation methods. Additionally, a partnership trip to Schwarzwald region in Germany was organized. Some of the project actors participated in this trip, which was hosted by Schwarzwald region’s Leader groups. The purpose of the partnership trip was to get acquainted with the Leader groups in the area and local nature sector actors.

During the project, good practices applicable to the local area were identified, and cooperation with Leader groups was deepened. Participating actors established new contacts both within their own region and with actors from Schwarzwald region. Furthermore, knowledge and expertise related to internationalization and the local nature sector increased. The project succeeded in achieving its goals, and the resulting follow-up actions enable future collaboration and development projects both regionally and internationally.