Hankkeen toteuttaminen

Hanketta toteutetaan hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti, tukipäätöksen mukaisia määräaikoja noudattaen. Jos hankkeen kuluessa ilmenee suunnitelmien muutostarpeita, ota yhteys Koillismaan Leader ry:n henkilöstöön ennen muutoksen toteuttamista. Hankkeen budjetin ja määräaikojen seuraaminen on hankkeen toteuttajan vastuulla.

Hankkeen toteutuksen vaiheet

Tutustu tukipäätökseen

Tukipäätöksestä ilmenevät hyväksytyt kustannukset, toteutuksen ja maksun hakemisen määräajat sekä mahdolliset erityisehdot.

Toteuta hanketta suunnitelman mukaan

Hyväksytty hankesuunnitelma on toteutuksen lähtökohta. Muutokset ovat mahdollisia, mutta ole ennen niiden toteuttamista yheydessä Koillismaan Leaderin henkilöstöön. Isommissa muutoksissa voidaan tarvita viranomaisen tekemä muutospäätös.

Hae maksuja ja raportoi

Tukipäätöksessä on määritelty, kuinka monta kertaa ja missä ajassa tuen maksua on haettava. Siihen vaikuttaa mm. tukimuoto ja valittu kustannusmalli. Loppumaksun yhteydessä yritystuista raportoidaan tavoitteiden toteumat, hanketukien osalta laaditaan lisäksi loppuraportti.

Yrityshankkeen toteutuksessa huomioitavaa

  • mikäli julkisen tuen määrä ylittää 50 000 euroa, on esimerkiksi rakennettavan rakennuksen seinään kiinnitettävä tukirahoituksesta kertova kyltti
  • kyltin saat Koillismaan Leaderin kautta
  • hankkeen toteutusaikaa on perustelluista syistä mahdollista jatkaa vuodella, enintään kahdesti
  • toteutusajan jatkoa haetaan muutoshakemuksella ennen tukipäätöksen mukaisen toteutusajan päättymistä

Yleishyödyllisen hankkeen toteutuksessa huomioitavaa

  • muista pitää talkootyön kirjanpitoa, mikäli talkoita kuuluu hankkeeseen
  • hankkeeseen palkatun henkilöstön pidettävä tuntikirjanpitoa
  • tiedota hankkeesta ja Koillismaan Leaderin kautta saadusta rahoituksesta mm. omilla nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa
  • käytä tiedotusohjeen mukaisia maaseuturahaston ja Leader-ryhmän logoja
  • jos tuki ylittää 50 000 euroa, pyydä siitä kertova juliste tai kyltti Koillismaan Leaderilta

Muuta kiinnostavaa