Yritykset

Koillismaan Leader tukee Kuusamon, Posion ja Taivalkosken alueen aloittavia ja toimivia pieniä yrityksiä.

Pääpaino on aloittavissa ja 1-2 henkilöä työllistävissä yrityksissä, yli 5 henkilötyövuotta työllistäviä yrityksiä tuetaan erityistapauksissa. Tukien avulla kannustetaan yritystoiminnan aloittamiseen ja liiketoimintaedellytysten parantamiseen sekä vaikutetaan uusien työpaikkojen syntymiseen.

Mihin yritystukea voi saada?

Aloittava yrittäjä

Yritystoiminnan kokeiluun, osa-aikaisen tai päätoimisen yrityksen käynnistämiseen, investointeihin tai omistajanvaihdoksen valmisteluun.

Toimiva yritys

Investointeihin, yrityksen toiminnan kehittämiseen ja maatalousalan kokeiluun.

Yritysten yhteistyö

Vähintään kolmen yrityksen muodostaman ryhmän kehittämistoimiin.

Kuka voi saada yritystukea?

Yritystukea voi saada alkava tai jo toimiva yritys

Yritystukea voidaan myöntää sekä aloittavalle että toimivalle yritykselle, yritysmuodosta riippumatta. Tuen tarkoituksena on aina kehittää yrityksen toimintaa ja parantaa sen liiketoiminta- ja työllistämisedellytyksiä. Myönnettävä tuki ei saa vääristää kilpailutilannetta.

Yritystuen myöntämisen edellytykset

 • Yrityskokeilijalla ei ole aiempaa yrittäjätaustaa
 • Pää- tai osa-aikaisella yrityksellä on kannattavan liiketoiminnan edellytykset
 • Yritys tuottaa merkittävän osan toimeentulosta yrittäjälle tai palkatulle henkilölle
 • Aitoon yritystoimintaan, ei harrastajatyyppiseen
 • Tuki ei vääristä kilpailutilannetta

Yritystukimuodot ja tuen määrä

 • Investointituki

  • Koneiden, laitteiden ja kaluston hankintaan, rakentamiseen ja remontointiin, kiinteistön hankintaan
  • Ohjelmistojen, patenttien ja käyttöoikeuksien hankintaan
  • Energiainvestointeihin: Uusiutuvan energian käytön lisäämiseen tai energiatehokkuuden parantamiseen liittyviin investointeihin
  • Tuen määrä 40 % hyväksyttävistä kustannuksista, energiainvestoinneissa 30 %
  • Tukea ei myönnetä:
   • korvausinvestointeihin (esim. rikki mennyt kone korvataan vastaavalla)
   • liikennealan investointeihin
   • traktorin hankintaan
   • eläinten hankintaan
   • puunkorjuukoneisiin tai metsätraktorien hankintaan
   • energiaturpeen tuotantoon liittyviin investointeihin
   • yrityksen osakkeiden tai liiketoiminnan ostamiseen
   • vuokramökkien rakentamiseen tai varustamiseen (Koillismaan Leaderin linjaus)
   • Leasing-kustannuksiin
   • sisäpiirin hankintoihin
   • kustannuksiin, jotka ovat syntyneet ennen hakemuksen vireilletuloa
 • Käynnistystuki yrittäjyyskokeiluun

  • Henkilölle, jolla ei ole aiempaa yrittäjyyskokemusta (esim. 4H-yrittäjyys ei ole este tuelle)
  • Kokeiluaika maksimissaan neljä kuukautta
  • Tavoitteena selvittää, onko henkilöllä edellytyksiä yrittäjäksi, onko palveluille / tuotteille kysyntää jne.
  • Kustannukset esimerkiksi tilapäisiä kone- ja laitevuokria, aineita ja tarvikkeita, koulutusta ja valmennusta, käyttömaksuja, matkakuluja mutta ei pienhankintoja
  • Tuki 2 500 euroa, maksetaan kertakorvauksena jälkikäteen
  • Voidaan myöntää vain kerran rahoituskauden aikana
 • Käynnistystuki osa-aikaisen yrityksen käynnistämiseen

  • Hakijalla oltava y-tunnus
  • Tavoitteena saada osa toimeentulosta yrityksestä, oltava kannattavaa liiketoimintaa
  • Tuki 5 000 euroa, maksetaan yhdessä erässä jälkikäteen
  • Tukea voi käyttää mm. asiantuntijapalveluihin, vuokriin, pienhankintoihin, aineisiin ja tarvikkeisiin (ei myytäviin tuotteisiin tai varastoon) käyttömaksuihin, koulutukseen ja valmennukseen, matkoihin, kokeiluihin
  • Voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran
  • Käynnistystuki on tarkoitettu yrittäjälle, jolla ei ole merkittävää aiempaa yrittäjäkokemusta
 • Käynnistystuki päätoimisen yrityksen käynnistämiseen

  • Tavoitteena saada pääasiallinen toimeentulo yrityksestä
  • Starttiraha mahdollinen käynnistysaikana
  • Tuki 7 500 euroa, maksetaan yhdessä erässä jälkikäteen
  • Tukea voi käyttää mm. asiantuntijapalveluihin, vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin (ei myytäviin tuotteisiin tai varastoon), käyttömaksuihin, koulutukseen ja valmennukseen, matkoihin
  • Tuki voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran
  • Ei voida myöntää, jos on saanut osa-aikaisen yrityksen käynnistystuen
  • Edellyttää y-tunnusta
  • Tuki on tarkoitettu yrittäjälle, jolla ei ole merkittävää aiempaa yrittäjäkokemusta
 • Käynnistystuki omistajanvaihdokseen

  • Tuki myönnetään harvaan asutulla ja ydinmaaseudulla (koko Koillismaan Leaderin alue kuuluu tähän) sijaitsevan yrityksen ostoa suunnittelevalle / yrityksen ostajalle
  • Tuen määrä 2 500 euroa tai 5 000 euroa
  • Hakijana voi olla luonnollinen henkilö tai mikroyritys
  • Tuetaan yrityksen oston tai sen suunnittelun edellyttämien asiantuntijapalveluiden hankkimista, mm:
   • yrityksen arvon määrittäminen
   • rahoitussuunnittelu
   • yrityskauppaneuvotteluihin osallistuminen
   • ostettavan yrityksen liiketoimintaan liittyvä konsultointi
   • Maksimi tuki yhteensä 5 000 euroa rahoituskauden aikana
   • Maksetaan jälkikäteen kertakorvauksena
   • Ei edellytä yrityskaupan syntymistä
 • Käynnistystuki maatalousalan kokeiluun

  • Tukea voidaan myöntää ensimmäistä kertaa kokeiltavaan maataloustoimintaan tai olemassa olevan maataloustoiminnan monipuolistamiseen kokeilun avulla
  • Kokeilla voi esimerkiksi
   • uusia kasveja
   • uusia viljelymenetelmiä
   • uusia tuotantotapoja kotieläintuotannossa
   • uusia myyntikanavia
   • uusia työmenetelmiä
  • Eläinten hankintaa ei tueta
  • Tuki jälkikäteen maksettavana kertakorvauksena 2 500 €, 5 000 € tai 7 500 € riippuen kokeilun laajuudesta
  • Yhteensä enintään 7 500 euroa samalle hakijalle rahoituskauden aikana
 • Kehittämistuki yritystoiminnan suunnitteluun

  • Yritystoimintaa suunnittelevalle henkilölle, ei y-tunnusta
  • Tuen määrä 1 000 euroa, maksetaan jälkikäteen kertakorvauksena
  • Tuetaan ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankintaa, jonka avulla voidaan mm. selvittää yritystoiminnan lähtötilannetta ja edellytyksiä, testata liikeideaa asiantuntijan kanssa
  • Voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran
  • Koillismaan Leaderin linjaus: Julkiset yrityspalvelut ensisijaisia, tätä tukea myönnetään vain, jos niitä ei ole kohtuudella saatavissa tai suunniteltu yritystoiminta tarvitsee erityistä asiantuntemusta
 • Kehittämistuki kehittämistoimen valmisteluun

  • Hakijana luonnollinen henkilö tai mikroyritys, aloittava tai toimiva
  • Tuki 2 000 euroa kertakorvauksena, maksetaan jälkikäteen
  • Tukea voidaan käyttää kehittämistoimen valmisteluun, esimerkiksi
   • liiketoimintasuunnitelman viimeistelyyn
   • laskelmien tekemiseen
   • investointien suunnitteluun
   • tukihakemuksen valmisteluun
  • Tuki myönnetään asiantuntijapalveluiden hankintaan
  • Koillismaan Leaderin linjaus: Julkiset yrityspalvelut ensisijaisia, tätä tukea myönnetään vain, jos niitä ei ole kohtuudella saatavissa tai suunniteltu yritystoiminta tarvitsee erityistä asiantuntemusta
 • Kehittämistuki vakiintuneen yritystoiminnan kehittämiseen

  • Yrityksellä takana vähintään yksi toimintavuosi
  • Tukea voidaan käyttää yrityksen ulkopuolisiin kehittämis- ja asiantuntijapalveluihin
  • Lisäksi voidaan tukea
   • aineiden ja tarvikkeiden hankintaa (kun testataan esim. uutta tuotetta tai palvelua)
   • tila- ja laitevuokria
   • matkakuluja
   • Tuki 3 000 euroa, maksetaan jälkikäteen kertakorvauksena
   • Samalle hakijalle korkeintaan kolme kertaa rahoituskauden aikana
 • Yritysryhmähankkeet

  • Yritysryhmän kehittämishanke, tuki 75 %
   • mukana 3 – 10 mikroyritystä
   • yhteinen kehittämistoimenpide, esimerkiksi uusien tuotteiden tai palvelujen kehittäminen, markkinoinnin kehittäminen, innovaatioiden kaupallistaminen
   • yhteisten toimien lisäksi voi olla myös yrityskohtaisia toimenpiteitä
   • hankkeen hallinnoi jokin kehittämisyhteisö, esimerksi elinkeinoyhtiö, oppilaitos, kunta tai yhdistys
   Tartu tuumasta toimeen. Kysy lisätietoa asiantuntijalta.

Yhteystiedot