Yritykset

Koillismaan Leader tukee Kuusamon, Posion ja Taivalkosken alueen aloittavia ja toimivia pieniä yrityksiä.

Tukihakemuksia ei tällä hetkellä voi vielä jättää, haku avautuu tämänhetkisen arvion mukaan huhti-toukokuussa 2023.

Pääpaino on aloittavissa ja 1-2 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Tukien avulla kannustetaan yritystoiminnan aloittamiseen ja liiketoimintaedellytysten parantamiseen sekä vaikutetaan uusien työpaikkojen syntymiseen.

Mihin yritystukea voi saada?

Investointeihin

Koneisiin, laitteisiin ja kalustoon, rakentamiseen ja rakennuksen hankintaaan sekä aineettomiin investointeihin kuten ohjelmistoihin, käyttöoikeuksiin tai patentteihin.

Yrittäjyyskokeiluihin, osa- tai kokoaikaisen yrityksen perustamiseen, omistajanvaihdoksen suunnitteluun

Uuden tuotteen tai palvelun kokeilemiseen, yrityksen perustamisen ja kehittämisen yhteydessä tarvittaviin asiantuntijapalveluihin.

Yritysten yhteistyöhön

Vähintään kolmen yrityksen muodostaman ryhmän kehittämis- tai koulutustoimenpiteisiin.

Kuka voi saada yritystukea?

Yritystukea voi saada alkava tai jo toimiva yritys

Yritystukea voidaan myöntää sekä aloittavalle että toimivalle yritykselle, yritysmuodosta riippumatta. Tuen tarkoituksena on aina kehittää yrityksen toimintaa ja parantaa sen liiketoiminta- ja työllistämisedellytyksiä. Myönnettävä tuki ei saa vääristää kilpailutilannetta.

Yritystukimuodot ja tuen määrä

 • Investointituki

  • Koneiden, laitteiden ja kaluston hankintaan, rakentamiseen ja remontointiin, kiinteistön hankintaan
  • Ohjelmistojen, patenttien ja käyttöoikeuksien hankintaan
  • Tukitaso varmistuu myöhemmin keväällä 2023
  • Tukea ei myönnetä:
   • korvausinvestointeihin (esim. rikki mennyt kone korvataan vastaavalla)
   • liikennealan investointeihin
   • traktorin hankintaan
   • puunkorjuukoneisiin tai metsätraktorien hankintaan
   • energiaturpeen tuotantoon liittyviin investointeihin
   • yrityksen osakkeiden tai liiketoiminnan ostamiseen
   • vuokramökkien rakentamiseen tai varustamiseen (Koillismaan Leaderin linjaus)
   • Leasing-kustannuksiin
   • sisäpiirin hankintoihin
   • kustannuksiin, jotka ovat syntyneet ennen hakemuksen vireilletuloa
 • Käynnistystuki

  • Yritystoiminnan kokeiluun ja käynnistämiseen
  • Omistajanvaihdoksen suunnitteluun
  • maatalousalan kokeiluun
  • Lisätietoja tulossa kevään 2023 aikana
 • Kehittämistuki

  • Asiantuntijapalvelun hankkimiseen yrittäjyyttä suunnitteleville, yritystä perustettaessa ja toimivaa yritystä kehitettäessä
  • Lisätietoja tulossa kevään 2023 aikana
 • Yritysryhmähankkeet

  • Yritysryhmän kehittämishanke, tuki 75 %
   • mukana 3 – 10 mikroyritystä
   • yhteinen kehittämistoimenpide, esimerkiksi uusien tuotteiden tai palvelujen kehittäminen, markkinoinnin kehittäminen, innovaatioiden kaupallistaminen
   • yhteisten toimien lisäksi voi olla myös yrityskohtaisia toimenpiteitä
   • hankkeen hallinnoi jokin kehittämisyhteisö, esimerksi elinkeinoyhtiö, oppilaitos, kunta tai yhdistys
  • Yritysryhmän koulutushanke, tuki 75 %
   • mukana vähintään kolme mikroyritystä, enimmäismäärää ei ole
   • yhteinen osaamista lisäävä toimenpide, esimerkiksi liiketoimintaosaamista tai laatujärjestelmää kehittävä koulutus
   • yhteisten toimien lisäksi voi olla myös yrityskohtaisia toimenpiteitä
   • hankkeen hallinnoi jokin kehittämisyhteisö, esimerksi elinkeinoyhtiö, oppilaitos, kunta tai yhdistys
   Tartu tuumasta toimeen. Kysy lisätietoa asiantuntijalta.

Yhteystiedot