Yritykset

Koillismaan Leader tukee Kuusamon, Posion ja Taivalkosken alueen aloittavia ja toimivia pieniä yrityksiä.

Pääpaino on aloittavissa ja 1-2 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Tukien avulla kannustetaan yritystoiminnan aloittamiseen ja liiketoimintaedellytysten parantamiseen sekä vaikutetaan uusien työpaikkojen syntymiseen.

Mihin yritystukea voi saada?

Investointeihin

Koneisiin, laitteisiin ja kalustoon, rakentamiseen ja rakennuksen hankintaaan sekä aineettomiin investointeihin kuten ohjelmistoihin, käyttöoikeuksiin tai patentteihin.

Kokeiluihin ja yrityksen perustamisvaiheen asiantuntijapalveluihin

Uuden tuotteen tai palvelun kokeilemiseen, yrityksen perustamisen yhteydessä tarvittaviin asiantuntijapalveluihin.

Yritysten yhteistyöhön

Vähintään kolmen yrityksen muodostaman ryhmän kehittämis- tai koulutustoimenpiteisiin.

Kuka voi saada yritystukea?

Yritystukea voi saada alkava tai jo toimiva yritys

Yritystukea voidaan myöntää sekä aloittavalle että toimivalle yritykselle, yritysmuodosta riippumatta. Tuen tarkoituksena on aina kehittää yrityksen toimintaa ja parantaa sen liiketoiminta- ja työllistämisedellytyksiä. Myönnettävä tuki ei saa vääristää kilpailutilannetta.

Yritystuen myöntämisen edellytykset

 • Yrityksellä on kannattavan liiketoiminnan edellytykset
 • Yritys tuottaa pääasiallisen toimeentulon vähintää yhdelle henkilölle
 • Yrittäjällä / yrityksessä on riittävä ammattitaito
 • Yrittäjä on vähintään 18-vuotias
 • Nuoret yrittäjyyskokeilijat

Yritystukimuodot ja tuen määrä

 • Investointituki

  • Koneiden, laitteiden ja kaluston hankintaan, rakentamiseen ja remontointiin, kiinteistön hankintaan
  • Ohjelmistojen, patenttien ja käyttöoikeuksien hankintaan
  • Tuki 35 %, kustannusten oltava vähintään 6 000 euroa
  • Käytetyn kaluston hankinta on mahdollista mutta se on perusteltava erikseen
  • Tukea ei myönnetä:
   • korvausinvestointeihin (esim. rikki mennyt kone korvataan vastaavalla)
   • liikennealan investointeihin
   • traktorin hankintaan
   • puunkorjuukoneisiin tai metsätraktorien hankintaan
   • energiaturpeen tuotantoon liittyviin investointeihin
   • yrityksen osakkeiden tai liiketoiminnan ostamiseen
   • vuokramökkien rakentamiseen tai varustamiseen (Koillismaan Leaderin linjaus)
   • Leasing-kustannuksiin
   • sisäpiirin hankintoihin
   • kustannuksiin, jotka ovat syntyneet ennen hakemuksen vireilletuloa
 • Perustamistuki

  • Uudelle yritykselle (perustettu 1.1.2014 jälkeen)
  • Toimivalle yritykselle (liiketoimintaa vähintään kolme vuotta) sen aloittaessa uudella toimialalla
  • Tuki 5 000 – 35 000 euroa
  • Perustamistuki kokeiluun 2 000 – 10 000 euroa
  • Perustamistuella voidaan hankkia asiantuntijapalveluita esimerkiksi tuotekehitykseen ja testaukseen, markkinoinnin ja visuaalisen ilmeen suunnitteluun, messuosaston suunnitteluun
  • Perustamistukea ei saa:
   • investointeihin
   • yrittäjän omaan palkkaan
   • jos yrittäjälle on myönnetty starttiraha
 • Investoinnin toteutettavuustutkimus

  • Aineellisen investoinnin toteuttamisedellytysten selvittämiseen (asiantuntijapalvelu)
  • Tuki 50 %, hankkeen kustannusten oltava vähintään 3 000 euroa
  • Maataloustuotteiden ensiasteen jalostukseen liittyvissä toteutettavuustutkimuksissa tuki on 40 % ja kustannusten oltava vähintään 3 750 euroa
  • Selvityksen toteuttaminen ei edellytä investoinnin toteuttamista
  • Tukea ei myönnetä rakennusten suunnitteluun
 • Yritysryhmähankkeet

  • Yritysryhmän kehittämishanke, tuki 75 %
   • mukana 3 – 10 mikroyritystä
   • yhteinen kehittämistoimenpide, esimerkiksi uusien tuotteiden tai palvelujen kehittäminen, markkinoinnin kehittäminen, innovaatioiden kaupallistaminen
   • yhteisten toimien lisäksi voi olla myös yrityskohtaisia toimenpiteitä
   • hankkeen hallinnoi jokin kehittämisyhteisö, esimerksi elinkeinoyhtiö, oppilaitos, kunta tai yhdistys
  • Yritysryhmän koulutushanke, tuki 75 %
   • mukana vähintään kolme mikroyritystä, enimmäismäärää ei ole
   • yhteinen osaamista lisäävä toimenpide, esimerkiksi liiketoimintaosaamista tai laatujärjestelmää kehittävä koulutus
   • yhteisten toimien lisäksi voi olla myös yrityskohtaisia toimenpiteitä
   • hankkeen hallinnoi jokin kehittämisyhteisö, esimerksi elinkeinoyhtiö, oppilaitos, kunta tai yhdistys
   Tartu tuumasta toimeen. Kysy lisätietoa asiantuntijalta.

Yhteystiedot