Yritykset

Koillismaan Leader tukee Kuusamon, Posion ja Taivalkosken alueen aloittavia ja toimivia pieniä yrityksiä.

Pääpaino on aloittavissa ja 1-2 henkilöä työllistävissä yrityksissä, yli 5 henkilötyövuotta työllistäviä yrityksiä tuetaan erityistapauksissa. Tukien avulla kannustetaan yritystoiminnan aloittamiseen ja liiketoimintaedellytysten parantamiseen sekä vaikutetaan uusien työpaikkojen syntymiseen.

Mihin yritystukea voi saada?

Aloittava yrittäjä

Yritystoiminnan kokeiluun, osa-aikaisen tai päätoimisen yrityksen käynnistämiseen, investointeihin tai omistajanvaihdoksen valmisteluun.

Toimiva yritys

Investointeihin, yrityksen toiminnan kehittämiseen ja maatalousalan kokeiluun.

Yritysten yhteistyö

Vähintään kolmen yrityksen muodostaman ryhmän kehittämistoimiin.

Kuka voi saada yritystukea?

Yritystukea voi saada alkava tai jo toimiva yritys

Yritystukea voidaan myöntää sekä aloittavalle että toimivalle yritykselle, yritysmuodosta riippumatta. Tuen tarkoituksena on aina kehittää yrityksen toimintaa ja parantaa sen liiketoiminta- ja työllistämisedellytyksiä. Myönnettävä tuki ei saa vääristää kilpailutilannetta.

Yritystuen myöntämisen edellytykset

 • Yrityskokeilijalla ei ole aiempaa yrittäjätaustaa
 • Pää- tai osa-aikaisella yrityksellä on kannattavan liiketoiminnan edellytykset
 • Yritys tuottaa merkittävän osan toimeentulosta yrittäjälle tai palkatulle henkilölle
 • Aitoon yritystoimintaan, ei harrastajatyyppiseen
 • Tuki ei vääristä kilpailutilannetta

Yritystukimuodot ja tuen määrä

 • Investointituki

  • Koneiden, laitteiden ja kaluston hankintaan, rakentamiseen ja remontointiin, kiinteistön hankintaan
  • Ohjelmistojen, patenttien ja käyttöoikeuksien hankintaan
  • Energiainvestointeihin: Uusiutuvan energian käytön lisäämiseen tai energiatehokkuuden parantamiseen liittyviin investointeihin
  • Tuen määrä 40 % hyväksyttävistä kustannuksista, energiainvestoinneissa 30 %
  • Tukea ei myönnetä:
   • korvausinvestointeihin (esim. rikki mennyt kone korvataan vastaavalla)
   • liikennealan investointeihin
   • traktorin hankintaan
   • eläinten hankintaan
   • puunkorjuukoneisiin tai metsätraktorien hankintaan
   • energiaturpeen tuotantoon liittyviin investointeihin
   • yrityksen osakkeiden tai liiketoiminnan ostamiseen
   • vuokramökkien rakentamiseen tai varustamiseen (Koillismaan Leaderin linjaus)
   • Leasing-kustannuksiin
   • sisäpiirin hankintoihin
   • kustannuksiin, jotka ovat syntyneet ennen hakemuksen vireilletuloa
 • Käynnistystuki

  • Yritystoiminnan kokeiluun ja käynnistämiseen
  • Omistajanvaihdoksen suunnitteluun
  • maatalousalan kokeiluun
 • Kehittämistuki

  • Asiantuntijapalvelun hankkimiseen yrittäjyyttä suunnitteleville, yritystä perustettaessa ja toimivaa yritystä kehitettäessä
 • Yritysryhmähankkeet

  • Yritysryhmän kehittämishanke, tuki 75 %
   • mukana 3 – 10 mikroyritystä
   • yhteinen kehittämistoimenpide, esimerkiksi uusien tuotteiden tai palvelujen kehittäminen, markkinoinnin kehittäminen, innovaatioiden kaupallistaminen
   • yhteisten toimien lisäksi voi olla myös yrityskohtaisia toimenpiteitä
   • hankkeen hallinnoi jokin kehittämisyhteisö, esimerksi elinkeinoyhtiö, oppilaitos, kunta tai yhdistys
   Tartu tuumasta toimeen. Kysy lisätietoa asiantuntijalta.

Yhteystiedot