Omat hankkeet

Sen lisäksi, että Koillismaan Leader rahoittaa paikallisia hankkeita, toteutamme myös omia, strategiamme toteuttamisen kannalta tärkeitä hankkeita. Niiden tarkoituksena on yleisesti kehittää aluetta ja aktivoida paikallisia toimijoita sekä saattaa heitä alkuun omassa kehittämistoiminnassaan.

Yhdistysten investoinnit -teemahanke

Yhdistysten investoinnit -teemahanke kokosi yhteen pieniä yhteisöjen investointeja, jotka tukivat jo olemassa olevaa toimintaa tai/ja lisäsivät yhdistyksen toiminnan monipuolisuutta.

 

Uutta intoa investoinneista -teemahanke

12 eri pienhanketta yhteen koonneessa teemahankkeessa  rahoitettiin kalusto-, kone- ja laitehankintoja sekä pieniä rakentamishankkeita. Yhdistävänä teemana oli alueen elinvoimaisuuden, viihtyvyyden ja asukkaiden osallisuuden lisääminen.