Kainuun ja Koillismaan Kalaleader

Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderin tehtävä on kehittää alueensa kaupallista kalastusta, kalankasvatusta ja kalanjalostusta. Käytännössä Kalaleader tarjoaa rahoitusta paikallisiin kehittämishankkeisiin. Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderia hallinnoi Oulujärvi Leader ry.

Kainuun ja Koillismaan Kalaleader edistää alueensa kala-alaa

Kalataloutta eli kaupallista kalastusta, vesiviljelyä ja jalostusta kehitetään rahoittamalla paikallisia kehittämishankkeita.

Hankkeiden tulee olla strategian mukaisia ja täyttää hankevalinnan kriteerit.

Kalaleaderillä on myös käytössä kalakipinä-aktivointiraha sellaisia hyödyllisiä hankintoja varten, jotka jäisivät tukien alarajan alle.

Aktivaattori myös avustaa tarvittaessa yritystukien (mm. investointitukien) suunnittelussa ja hakemisessa.

Siirry Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderin sivuille