Yhdistys ja hallitus

Koillismaan Leader ry on perustettu vuonna 1999 paikallista maaseudun kehittämistä eli Leader-toimintaa varten. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvat Kuusamon kaupunki sekä Posion ja Taivalkosken kunnat. Leader-toimintatapa perustuu siihen, että paikalliset ihmiset tietävät itse parhaiten, miten omaa kotiseutua tulisi kehittää.

Leader - ihmisten kokoisille ideoille

Rahoitusta

Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta.

Neuvontaa

Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi.

Toimintaa

Leader-ryhmät kannustavat asukkaita kehittämään omaa elin-
ympäristöään. Ryhmän toimintaan voi kuka tahansa osallistua.

Koillismaan Leader ry:n tehtävänä on tukea ja toteuttaa omaehtoista maaseudun kehittämistä. Leader-ryhmä yhdistää alueensa kunnat, muut viranomaistahot, yhteisöt ja yritykset sekä aktiiviset kansalaiset työskentelemään alueensa kehityksen ja kehittämisen hyväksi.  Koillismaan Leader ry on laatinut paikallisen maaseudun kehittämisstrategian, jonka mukaisia hankkeita se rahoittaa ja toteuttaa. Yhdistyksen tekemän ja käynnistämän kehittämistyön tuloksena Koillismaan alueelle syntyy uusia työpaikkoja, olemassa oleva yritystoiminta kehittyy ja alueen viihtyisyys sekä elinvoimaisuus paranee. Myös alueen asukkaiden sosiaalinen pääoma ja oma aktiivisuus kehittäjinä ja vaikuttajina kasvaa.

Hallitus

Ylintä päätösvaltaa Koillismaan Leader ry:ssä käyttää kerran vuodessa kokoontuva vuosikokous. Se valitsee yhdistykselle hallituksen ns. kolmikantaperiaatteen mukaan eli hallitukseen kuuluu tasapuolisesti paikallisen julkisen hallinnon, yritysten ja yhteisöjen sekä maaseudun asukkaiden edustajia. Koillismaan Leader ry:n hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä, kolme kustakin alueen kunnasta. Jokaisella jäsenellä on samaa kolmikannan tahoia edustava henkilökohtainen varajäsen.

 

Koillismaan Leader r:n hallitus:

Julkinen hallinto

Juha Säkkinen, hallituksen puheenjohtaja, Kuusamo (varajäsen Kati Böök)

Kauko Tyni, Taivalkoski (varajäsen Risto Tyni)

Leila Iisakka, Posio (varajäsen Ari Takapuro)

Yritykset ja yhteisöt

Sanna Kallunki, Kuusamo (varajäsen Saini Palosaari)

Pasi Kivimäki, Taivalkoski (varajäsen Ulla Luokkanen)

Riitta-Liisa Ruokamo, Posio (varajäsen Pirkko Mäkelä)

Maaseudun asukkaat

Taina Laukkanen-Ervasti, Kuusamo (varajäsen Iiris Tornberg)

Veli Manninen, Taivalkoski (varajäsen Sirkku Kaijala)

Hannu Puistola, Posio (varajäsen Sanna Mourujärvi)

 

Tule mukaan toimintaan!

Koillismaan Leaderin jäseneksi voivat liittyä kaikki yhdistyksen toimialueella asuvat, maaseudun kehittämisestä kiinnostuneet, henkilöt ja yhteisöt. Jäsenyytesi on meille tärkeää, sillä se kertoo Leader-toiminnan tarpeesta toiminta-alueella. Jäsenenä saat säännöllisesti ajankohtaista tietoa toiminnastamme ja sinulla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan toimintaamme myös hallitusjäsenenä.

  • Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 15 €/vuosi.
  • Kannattajajäsenen jäsenmaksu on 50 €/vuosi.

Haettava jäsenyys