Nuoriso Leader -rahoitus

Nuoriso Leader on rahoitusta alueen nuorten omiin projekteihin. Enintään 500 euron rahoitusta voivat hakea vähintään kolmen, 13 – 25-vuotaiden nuorten muodostamat ryhmät sekä yksittäiset henkilöt yrittäjyyskokeiluihin. Rahoituksen hakeminen on helppoa ja päätöksen jälkeen tuki maksetaan heti. Tutustu rahoituksen sääntöihin ja jätä hakemus!

Mikä on Nuoriso Leader?

Mitä Nuoriso Leader -rahoitus on?

 1. Myönnetään projekteille, jotka ovat nuorten itsensä suunnittelemia ja jotka nuoret itse toteuttavat hakemuksesta loppuraportointiin
 2. Tuettava projekti voi olla esim. yhteisten harrastusvälineiden hankintaa, tapahtuman järjestämistä, taideprojektin toteuttamista, kokoontumispaikan viihtyvyyden parantamista ym.
 3. Nuorisoyritykset (esim. 4H-yrittäjät, NY-yrittäjät, kevytyrittäjät tai muut yrittäjyyskokeilijat) voivat hakea tukea yritystoiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen, yritystoiminnassa tarvittaviin kalustohankintoihin tai markkinointiin
 • Tuen määrä 100 - 500 euroa

  • 1-200 euron projekteille tuki 100 %, omaa rahaa ei tarvita lainkaan.
  • 201-555 euron projekteille tuki 90 %, omaa rahaa tarvitaan 20 – 55,5 €
  • Maksimi tuki aina 500 €
  • Tuen tarkoitus on auttaa uuden toiminnan aloittamista tai olemassa olevan kehittämistä
 • Hakijana nuorten ryhmä

  • Nuoriso Leader -rahoitusta voi hakea vähintään kolmen, iältään 13 – 25 -vuotiaiden nuorten muodostama ryhmä
  • Ryhmä ei voi muodostua vain yhden perheen lapsista
  • Rahoitusta hakevalla ryhmällä tai nuorella tulee olla nimetty vastuuaikuinen (18 vuotta täyttänyt henkilö), joka tukee ryhmää hakemuksen tekemisessä ja vastaa hankkeen rahankäytöstä ja raportionnista yhdessä ryhmän tai nuoren kanssa
 • Hakijana yksittäinen henkilö

  • Nuorisoyritykset (esim. 4H-yrittäjät, NY-yrittäjät, kevytyrittäjät tai muut yrittäjyyskokeilijat) voivat hakea tukea yritystoiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen, yritystoiminnassa tarvittaviin kalustohankintoihin tai markkinointiin
  • Jos hakija on alle 18-vuotias, tulee hänellä olla nimetty vastuuaikuinen
 • Haku osoitteessa www.nuorisoleader.fi

  • Sähköinen haku on helppoa, täytä lomake ja läheta!
  • Hakemukset käsitellään hakujaksoittain
  • Päätöksen saa hakujakson päätyttyä
  • Tuki maksetaan heti, kun rahoitusta koskeva sopimus Koillismaan Leaderin kanssa on tehty
 • Päätöksen jälkeen tuen saa heti

  • Koillismaan Leader ry valitsee rahoitettavat projektit ja ilmoittaa hakijoille valinnan tuloksista mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen
  • Myönnetty tuki maksetaan kokonaisuudessaan hakijan ilmoittamalle tilille kahden viikon kuluessä tukipäätöksen tekemisestä, mikäli tukea koskeva sopimus on allekirjoitettu siihen mennessä
  • Tuki on käytettävä hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti siihen kohteeseen, johon sitä on haettu
  • Mahdollisista muutostarpeista on ilmoitettava Koillismaan Leader ry:lle etukäteen!
 • Raportointi on helppoa

  • Ryhmät raportoivat hankkeen toteutumisesta osoitteessa www.nuorisoleader.fi
  • Raportti voi olla esimerkiksi video, äänite, sarjakuva tai teksti, jolla kerrotaan projektista ja sen toteuttamisesta
  • Raportin mukaan liitetään kuitit kustannuksista
  • Raportin määräaika on ilmoitettu sopimuksessa, ota yhteyttä jos tarvitset lisäaikaa
  • Mikäli kustannukset jäävät myönnettyä tukea pienemmiksi, hakijan on palautettava käyttämättä jäänyt tuki
  • Jos projektin kustannukset ovat suuremmat kuin myönnetty tuki, tukea ei makseta lisää vaan ryhmä vastaa yli menevistä kustannuksista itse
  • Jos projekti peruuntuu, on siihen myönnetty rahoitus palautettava kokonaisuudessaan Koillismaan Leader ry:lle

Mihin Nuoriso Leader -rahoitusta ei myönnetä?

 1. Moottoriajoneuvojen hankintaan
 2. Luokka- tai kerhoretkiin, matkakuluihin, päivärahoihin tai pääsylippuihin
 3. Kaupparekisteriin merkityille yrityksille, yrittäjyyttä kokeilevan palkkoihin, tavanomaisiin normaalissa työelämässä vaadittaviin koulutuksiin ja kursseihin (esim. hygieniapassi)
 4. Takautuvasti, ennen hakemuksen jättämistä aloitetuille projekteille

Siirry hakusivulle tästä