Hanketuen hakeminen

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmän kautta. Hyrrän kautta voivat hakea tukea y-tunnukselliset organisaatiot. Hanke tulee vireille, kun hakemukselle on tehty vireille tulotarkastus Hyrrässä ja vireille tulosta on hakijalle tullut ilmoitus.

Hyrrä-hakujärjestelmä on siirtynyt käyttämään Suomi.fi – valtuutusta.

Jos sinulla on yksin yrityksen tai yhteisön asiointi- ja nimenkirjoitusoikeus kaupparekisterissä, YTJ:ssä tai yhdistysrekisterissä, voit asioida suoraan Hyrrä-asiointipalvelussa ilman erillisiä valtuutuksia. Jos haluat valtuuttaa hakemuksen tekijäksi sellaisen henkilön, jolla ei ole nimenkirjoitusoikeutta, tee valtuutukset Suomi.fi-palvelussa.

Jos yhdistyksen sääntöihin on merkitty kaksi allekirjoittajaa yhdessä tai organisaatiota ei ole merkitty kaupparekisteriin, yhdistysrekisteriin eikä YTJ:ään, allekirjoittajien tulee tehdä valtuutus virkailijavaltuutuspalvelulla osoitteessa:
Tarkemmat ohjeet sekä Suomi.fi – asiakaspalvelun yhteystiedot löydät osoitteesta:

 

Hakemuksen vireilletulo edellyttää

Hakemuksen vireilletulo edellyttää, että hakemuksessa on esitetty seuraavat tiedot:
 • tuen hakija
 • hakemuksen kohteena oleva toimenpide tai hanke
 • toimenpiteen tai hankkeen kustannukset eriteltyinä sekä niiden määrä ja rahoitus
 • haetun tuen määrä
 • hankesuunnitelma
 • investoinnin osalta investointisuunnitelma

Vireille tulon lisäksi tukihakemuksen tyypistä riippuen tarvitaan myös seuraavia liitteitä:

 

Kaikki hakemukset:

 • yhdistysrekisteriote, säätiörekisteriote, kaupparekisteriote tai kunnan hallintosääntöote
 • yhteisön säännöt tai yhtiöjärjestys
 • selvitys taloudellisesta tilanteesta esim. tilinpäätösasiakirjat (ei koske kuntia ja kuntayhtymiä ja valtion organisaatioita)
 • pöytäkirjanote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty
 • indikaattorilomake

Rakentamisinvestointi:

 • pääpiirustukset
 • erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa
 • rakennusselostus
 • rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai –laskelma
 • jäljennökset viranomaisluvista
 • palovakuutustodistus (voidaan toimittaa myös 1. maksuhakemuksen yhteydessä)

Tarvittaessa kaikkiin hakemuksiin:

 • selvitys ALV-velvollisuudesta
 • arvio talkootöistä
 • sopimukset (esim. tuen siirto)
 • ohjausryhmän jäsenten suostumukset
 • selvitykset kustannusten kohtuullisuudesta
 • tarvittavat luvat ja ilmoitukset (esim. lupa toiminnan harjoittamiseen, ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä)

 

Lomakkeet ja ohjeet löydät oheisesta linkistä: Lomakkeisiin

Haluatko hakea tukea? Toimi näin

Ota yhteyttä meihin ja kerro suunnitelmasi

Autamme sinua tekemään valmiin hankesuunnitelman

Tee hakemus sähköiseen hakujärjestelmään Hyrrään

Viranomainen käsittelee hakemuksesi

Saat päätöksen. Tutustu siihen huolellisesti

Toteuta hanketta ja hae maksatusta