Yritystuen hakeminen

Yritystuet on tarkoitettu maaseutuyritysten perustamiseen ja niiden toiminnan kehittämiseen. Kun suunnittelet yritystuen hakemista, ota yhteys Koillismaan Leader ry:n henkilöstöön. Opastamme oikean tukimuodon valitsemisessa ja hakemuksen laatimisessa.

Tuen hakeminen ja tarvittavat liitteet

Hakeminen tapahtuu Hyrrässä

Yritystukia haetaan sähköisessä Hyrrä-asiointijärjestelmässä. Jotta hakemuksen voi tehdä yrityksen nimissä, on hakemuksen laatijalla oltava nimenkirjoitusoikeus tai Suomi.fi -palvelussa saatu asiointivaltuus. Aloittava yrittäjä voi jättää hakemuksen henkilötunnuksella, mutta viranomaispäätös tuesta voidaan tehdä vain Y-tunnukselle. Sähköisen asioinnin sijaan on mahdollista jättää hakemus ja liitteet myös paperisena Koillismaan Leader ry:n toimistolle.

Jätä tukihakemus vireille aina ennen toimenpiteiden aloittamista! Ennen hakemuksen vireille tuloa syntyneet kustannukset eivät pääsääntöisesti ole tukikelpoisia.

Tiedot hakemuksen käsittelyvaiheista ja mahdolliset täydennyspyynnöt saat sähköpostiisi Hyrrän kautta.

Hakemuksen saa vireille, kun siitä ilmenee

 • perustiedot hakijasta
 • kuvaus yrityksen toiminnasta, tuotteista / palveluista, asiakkaista ja kilpailutilanteesta
 • hakemuksen kohteena olevat toimenpiteet, niiden toteutustapa ja tulosten dokumentoinnin suunnitelma
 • hankkeen kustannusarvio
 • hankkeen rahoitussuunnitelma
 • haetun tuen määrä
 • liiketoimintasuunnitelma tarvitaan isompiin hankkeisiin
 • investoinnin osalta investointisuunnitelma
 • Muut hakemukseen tarvittavat liitteet

  • rahoitus- ja kannattavuuslaskelmat
  • toimivalta yritykseltä kaksi viimeisintä tilinpäätöstä
  • velkaluettelo
 • Investointitukihakemuksiin lisäksi

  • luettelo hankittavasta kalustosta
  • yli 3 000 euron hankinnoista hintatason selvitys (esim. hintavertailulomake ja / tai esimerkit tavarantoimittajan hinnastoista)
  • yli 10 000 euron hankinnoista vähintään kolme tarjousta
 • Rakentamisen osalta lisäksi

  • asema- ja pääpiirustukset
  • mahdolliset erikoissuunnitelmat
  • yksikkökustannukset (€/metri, €/neliö, €/kuutio) sisältävä rakennusosittainen kustannusarvio
  • jäljennökset tarvittavista luvista
  • vuokrasopimus, mikäli rakennus ei sijaitse omalla maalla tai ole tuen hakijan omistuksessa

Hakuprosessin eteneminen

Ota yhteyttä!

Opastamme hakemuksen laatimisessa ja hankkeen suunnittelussa.

Jätä hakemus liitteineen Hyrrään

Saat vireilletuloilmoituksen, jonka jälkeen voit halutessasi aloittaa hankkeen toteuttamisen omalla riskillä. Tarvittaessa pyydämme lisätietoja.

Päätöskäsittely

Koillismaan Leader ry:n hallitus käsittelee hakemuksen ja päättää, puoltaako se tuen myöntämistä eli tekee tarveharkinnan. ELY-keskus tekee laillisuustarkastelun ja antaa viranomaispäätöksen.

Tukipäätös

Lue tukipäätös huolellisesti ja noudata siinä hyväksyttyä hankesuunnitelmaa ja annettuja määräaikoja mm. maksuhakemusten aikatauluista.

   Tartu tuumasta toimeen. Kysy lisätietoa asiantuntijalta.   Ota yhteyttä