Yhteisöt

Hanketukea myönnetään yleishyödylliseen kehittämiseen ja investointeihin. Tuella rahoitetaan yleishyödyllisiä hankkeita, jotka hyödyttävät mahdollisimman monia alueen asukkaita ja toimijoita. Hankkeen taustalla on yhteinen tarve ja tavoite. Hanketoiminnalla tehdään aina jotain uutta tai parannetaan olemassa olevaa.

Rahoituskauden 2023 – 2027 tukihakemuksia ei voi vielä jättää, haku avautuu arviolta huhti-toukokuussa. Hankkeita voi jo kuitenkin valmistella, ota yhteys Koillismaan Leaderin henkilöstöön ja kysy lisää!

 

Mihin hanketukea voi saada?

Investoinnit

Koneet, laitteet ja kalusto

Rakentaminen

Kehittäminen

Uudenlaiset palvelut

Viihtyvyyden ja hyvinvoinnin parantaminen

Maaseudun vetovoimaisuuden edistäminen

Palvelutuotannon uusien muotojen kehittäminen ja kokeilu

Koulutus ja tiedonvälitys

Yrittäjien tai kylien kehittäjien osaaminen

Tietotekniikan hyödyntäminen

Tiedotuskampanjat, uudet innovaatiot ja menetelmät

Kuka voi saada hanketukea?

 • Kuusamon, Taivalkosken tai Posion alueella toimiva julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö tai säätiö
 • julkisoikeudellisia yhteisöjä ovat mm. kunta, kuntayhtymä tai niiden laitos, seurakunta tai muu uskonnollinen yhdyskunta
 • yksitysoikeudellisia yhteisöjä ovat mm. rekisteröidyt yhdistykset
 • hankkeelle on nimettävä yhdyshenkilö, joka mm. huolehtii tiedonkulusta yhteisön ja rahoittajan välillä

Hanketukimuodot ja tuen määrä

 • Kehittämistuki

  Kehittäminen voi olla esim.

  • kyläsuunnitelman laatimista ja suunnitelman mukaisten toimien toteuttamista
  • rakennetun ympäristön ja maisemanhoidon suunnitelmien laatimista sekä niiden toteuttamista
  • maaseudun vetovoimaisuuden edistämistä
  • viihtyvyyden ja hyvinvoinnin parantamista
  • uuden toiminnan luomista
  • palvelutuotannon uusien muotojen kehittämistä ja kokeilua
  • kulttuuriperinnön säilyttämiseen, kehittämiseen ja hyödyntämiseen tähtääviä toimia
  • uudenlaisten palveluiden ja niiden tuottamisen tapojen suunnittelua ja kehittämistä
  • kansainvälistymisen edistämistä
  • yleishyödyllinen kehittäminen,  max. 80-100 %

  Hyväksyttävät kustannukset

  • palkat
  • palkkiot
  • ostopalvelut
  • vuokrat
  • muut toimistokulut
  • kokouspalkkiot
  • matkakustannukset (koti- sekä ulkomaanmatkat)
  • materiaalit ja muut hankkeen toteuttamiseen liittyvät kustannukset
  • lähtökohtana on, että kustannusten tulee olla kohtuullisia
  • kustannuksina voidaan hyväksyä myös talkootöitä, enintään 100 % omarahoitusosuudesta
  • talkootyön hinta on 15 €/ tunti ja konetyön hinta 30 €/ tunti
  • kustannusten tulee syntyä hankkeen aikana, ja ne tulee olla mainittu ja myös hyväksytty hankesuunnitelmassa

  Mitä ei tueta:

  Kehittämishankkeiden kustannuksiin ei saa sisältyä alkoholia, lahjoja, palkintoja, sakkoja, leasingrahoituskustannuksia tai ruokailukustannuksia.

 • Elinkeinojen kehittäminen eli yhteistyö-toimenpiteet

  • monipuolistetaan maaseudun elinkeinotoimintaa
  • edistetään maaseudun mikroyritysten toimintaympäristöä tai yritysten yhteistoimintaa
  • maaseutumatkailun edistämiseksi voidaan kehittää yhteisiä tuotteita tai markkinoida aluetta yhteisesti kansainvälisille markkinoille ja edistää samalla koko alueen yrittäjien liiketoimintaa
  • hankkeen tarkoituksena ei ole hyödyttää yksittäistä yrittäjää vaan toimialaa

  Tukitaso maksimissaan:

  • 90 %
  • 100 % : laajat alueiden väliset, toimintaryhmien väliset ja kansainväliset hankkeet sekä toteuttavuusselvitykset, joiden tarkoituksena on selvittää ja sovittaa yhteen yritystoiminnan yleisiä toimiala- ja tuotantosuuntakohtaisia toimintaedellytyksiä

  Tukea voi saada esim.

  • työntekijöiden palkkauskuluihin
  • asiantuntijoiden palkkioihin
  • ostopalveluihin
  • matkakustannuksiin
  • vuokriin
  • toimistokuluihin
 • Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

  Koulutushankkeessa

  Lisätään esimerkiksi viljelijöiden, maaseudun yrittäjien tai kylien kehittäjien osaamista. Koulutus voi liittyä mm. yrittäjyyteen, tietotekniikan hyödyntämiseen tai kansainväliseen toimintaan. Koulutushankkeessa tuetaan ammattimaista koulutusta, joka kestää vähintään 20 oppituntia (á 45 min) ja vastaa opintomäärältään 45 opintopistettä. Pienemmissä määrin koulutusta voidaan sisällyttää yleishyödylliseen tai elinkeinojen kehittämishankkeeseen. Tukitaso maksimissaan 90 %

  Tiedonvälityshankkeessa

  Voidaan järjestää mm. yleisiä tiedotuskampanjoita, jotka lisäävät ympäristö- ja maaseututietoisuutta tai levittää tietoa uusista menetelmistä ja innovaatioista maaseudun toimijoille. Tiedonvälityshankkeella ei ole koulutushankkeisiin liittyviä opintosuoritusvaatimuksia. Tuki 100 %

  Tukea voi saada esim.:

  • työntekijöiden palkkauskuluihin
  • asiantuntijoiden palkkioihin
  • ostopalveluihinmatkakustannuksiin
  • vuokriin
  • toimistokuluihin
 • Investointituki

  Yhteisön yhteisessä käytössä olevan rakennuksen ja rakenteiden:

  • rakentaminen, korjaaminen ja laajentaminen
  • koneiden ja laitteiden hankkiminen
  • yhteisten tilojen tai alueiden kunnossapito
  • vähäiset tie- ja vesihuoltohankkeet

  Yhteiset alueet

  • maisemanhoitotoimenpiteet
  • maaseudun reitistöjen perustaminen ja kehittäminen
  • ympäristö- ja kulttuurikohteiden parantaminen

  Hyväksyttävät kustannukset:

  • kustannusten tulee olla kohtuullisia
  • kustannuksina voidaan hyväksyä myös talkootöitä, korkeintaan 100 % omarahoitusosuudesta

  talkootyön hinta on 15 €/ tunti ja konetyön hinta lisäksi 30 €/ tunti

  Yleishyödyllisen investointihankkeen hyväksyttäviä kustannuksia:

  • rakennuksen tai rakenteen rakentamis-, laajentamis-, hankkimiskustannukset ja suunnittelukustannukset
  • koneet ja laitteet
  • palkat ja urakkakustannukset
  • aineettomat oikeudet
  • maapohjan hankinta rakennuksen hankinnan yhteydessä (enintään 10 % rakennuksen ostohinnasta)

 

   Tartu tuumasta toimeen ja ota yhteyttä!  Löydät meidät täältä