Työharjoittelijamme Hannan kokemukset

Koillismaan Leaderilla on lokakuusta lähtien ollut toimistolla kaikki työhuoneet käytössä, kun Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkintoa opiskeleva Hanna Jaakkola on suorittanut opintoihinsa kuuluvaa työharjoittelua. Työharjoittelun lähestyessä loppuaan keskustelimme Hannan kanssa hänen harjoittelukokemuksestaan.

Hanna opiskelee tutkintoaan Pohjois-Suomen koulutuskeskussäätiössä (PSK), mutta hän on suorittanut koko erikoisammattitutkinnon etänä kotoaan Taivalkoskelta käsin. Hanna kertoo, että koulutus on tarjonnut laajan näkymän maaseudun kehittämiseen ja erilaisiin hankkeisiin. Harjoittelun aikana hän on päässyt syventymään erityisesti kolmeen tutkinnon osaan: Maaseutuyhteisöjen kehittäminen, Verkostoituminen ja viestintä kehittämistoiminnassa sekä Kehittämistoiminnan suunnitteleminen.

”Harjoittelussa olen osallistunut vaikuttavuusarviointiin edellisen rahoituskauden yleishyödyllisistä hankkeista. Vaikuttavuusarviointia tehdessäni haastattelin hankkeita toteuttaneita toimijoita ja keräsin heiltä tietoa ja kokemusta tehdyistä hankkeista. Haastatteluiden tulokset antoivat syvällisen käsityksen siitä, miten Leader-rahoituksella voidaan edistää maaseudun kehittämistä. Yhteenvetona kauden 2014–2020 hankkeista, että ne olivat monipuolisia ja toteuttajat kokivat, että hankkeista oli heille hyötyä”, Hanna kertoo tehtävistään.

Lisäksi Hanna on tehnyt sidosryhmäanalyysin Koillismaan Leaderista, jossa hän tutustui Leader-ryhmän toimintoihin ja tärkeimpiin sidosryhmiin. Hanna myös laati harjoituksena erilaisia hankesuunnitelmia budjetteineen. Harjoitushankkeensa Hanna suunnitteli Koillismaan Leaderin alueelle, ja ne vastaavat muun muassa kuntien strategioihin. Harjoittelunsa aikana Hanna on myös tutustunut Nuoriso Leaderin toimintaan päivittämällä nettisivuja. Lisäksi hän on saanut kokemusta hallitustyöskentelystä osallistuessaan hallituksen kokouksiin.

Kysyttäessä taitoja, joita Hanna on hankkinut harjoittelun aikana, hän korostaa saaneensa paljon tietoa Hyrrästä ja muista sähköisistä järjestelmistä. ”Sähköiset järjestelmät ovat osoittautuneet erittäin käteviksi ja niiden avulla hakemusten käsittely on sujunut tehokkaammin. Yhteistyö muiden Leader-ryhmien kanssa on ollut mutkatonta ja antanut minulle arvokkaita kontakteja”, Hanna kertoo.

Leaderin hankkeisiin tutustuessaan Hanna on huomannut suunnittelun tärkeyden hankkeen onnistumiselle. Hanna korostaa hankkeen suunnittelun merkitystä, sillä hyvin suunniteltu hanke etenee sujuvasti maaliin. Vaikuttavuusarvioinnin haastatteluissa ilmeni, että hanketoimijoille Leaderilta saatu neuvonta ja tuki oli osoittautunut hyödylliseksi. Hanna summaa harjoitteluaikansa seuraavasti:

”Vaikka minulla oli jo hieman yleistä tietoa Leaderista ennen harjoittelua, käytännön kokemus on avannut minulle silmiä siitä, miten Leader-ryhmä käytännössä toimii. Hakemusten läpikäynti ja jo valmistuneiden hankkeiden analysointi ovat opettaneet minulle paljon uutta. Uskon näiden taitojen olevan hyödyllisiä tulevaisuuden työtehtävissä.”