Luontoyhteistyötä Schwarzwaldiin -esiselvityshankkeen kuulumiset

Luontoyhteistyötä Schwarzwaldiin -hankkeessa ollaan kevään ja kesän aikana kontaktoitu toimijoita ja verkostoiduttu hankealueella sekä Suomessa että Saksassa. Hankkeessa on selvitetty, millaista kansainvälistä yhteistyötä voimme tulevaisuudessa tehdä ja miten yhteistyö palvelee parhaiten sekä Schwarzwaldin alueen että meidän hankealueemme luontoalan toimijoita.

Luontoyhteistyötä Schwarzwaldiin on keväällä alkanut kolmen Leader-alueen yhteinen esiselvityshanke. Hankkeessa etsitään Koillismaan ja Kainuun alueelta ne toimijat, jotka ovat kiinnostuneita rakentamaan yhteistyötä Saksan Schwarzwaldin alueen suuntaan luonnossa liikkumisen ja luontomatkailun edellytysten parantamiseksi ja osaamisen kasvattamiseksi.

Hankkeeseen on saatu mukaan mukavasti luontoalan toimijoita ympäri hankealuetta. Hankealueena on Leader Oulujärven, Leader Koillismaan ja Leader Elävä Kainuun toiminta-alueet, eli Koillismaa, Kainuu sekä Vaala. Hankkeessa on mukana sekä yrityksiä ja yhdistyksiä, joita kiinnostaa kansainvälisyys ja yhteistyön tekeminen Schwarzwaldin alueen luontotoimijoiden kanssa. Tarkoituksena on, että esiselvityshankkeesta saatujen tietojen, kokemuksien ja verkostojen avulla voimme siirtyä varsinaiseen kansainväliseen hankkeeseen ensi vuoden puolella.

Hankkeessa mukana olevista toimijoista on koottu matkaryhmä, joka lähtee Saksaan tutustumaan paikallisiin toimijoihin syyskuun lopussa. Schwarzwaldin matka on 25.-30.9. ja matkalle lähtee yhteensä yhdeksän hankkeessa mukana olevaa toimijaa – kolme jokaiselta Leader-alueelta. Mukana on sekä yrityksiä ja yhdistyksiä, joilla kaikilla on hieman erilainen tulokulma luontomatkailuun ja luonnossa liikkumiseen. Monipuolisen matkaryhmän ansiosta tulemme saamaan paljon erilaisia näkökulmia ja oppeja Schwarzwaldista. Matkalla tutustumme neljän päivän ajan Schwarzwaldin alueen luontokohteisiin, retkeilyrakenteisiin ja luontoalan toimijoihin ja yrittäjiin. Matkan tarkoituksena on luoda uusia verkostoja, löytää uusia toimintatapoja ja tärkeimpänä syventää alkanutta yhteistyötä ja kumppanuutta Koillismaa-Kainuun ja Schwarzwaldin toimijoiden välillä.

Toivottavasti matkaryhmämme saa paljon uutta ja kiinnostavaa tietoa Schwarzwaldista!

Kaunista syksyä toivottaa
Pinja Moilanen
Hankevetäjä
Luontoyhteistyötä Schwarzwaldiin -esiselvityshanke

 

Mistä hankkeessa on kyse? LUE HANKKEESTA TÄÄLTÄ

Ota yhteyttä hankevetäjään ja kysy lisää:

Hankevetäjä Pinja Moilanen
044 235 2322
pinja.moilanen@koillismaanleader.fi