Leader-tuet jälleen haettavissa – mikä on uutta, mikä tuttua?

Maaseudun hanke- ja yritystukien haku kaudelle 2023–2027 avautui juhannuksen tienoilla. Uusi kausi toi tullessaan kokonaan uusia tukimuotoja mutta paljon on myös tuttuja rahoitusvälineitä. Hanketukien, eli yhdistyksille ja muille yhteisöille myönnettävän rahoituksen osalta investoinneissa käytännöt eivät juuri muutu, samoin kehittämishankkeita tuetaan pitkälti ”vanhaan malliin”. Investointihankkeisiin voidaan myöntää 60 %:n tuki, kehittämiseen pääsääntöisesti 80 %.

Uutta ovat ns. pienhankkeet: Kustannuksiltaan enintään 8 000 euron yleishyödyllisiä investointi- ja kehittämishankkeita voi jatkossa hakea ilman edelliseltä rahoituskaudelta tuttua teemahakua, eli omina itsenäisinä toimenpiteinään. Pienhankkeiden haku avautuu myöhemmin syksyllä, tiedotamme asiasta mahdollisimman pian. Älykkäät kylät on uusi kokonaisuus, jonka puitteissa toteutettavissa hankkeissa etsitään ratkaisuja maaseudulla asumisen haasteisiin.

Yritystuissa on runsaasti uusia tukimuotoja: Käynnistys- ja kehittämistuet on tarkoitettu yrittäjyyskokeiluihin, osa-aikaisen tai päätoimisen yrityksen perustamiseen, yrityskaupan valmisteluun tai vakiintuneen yritystoiminnan kehittämiseen. Myös maatalouden kokeiluja voidaan nyt tukea Leader-rahoituksella. Yrityksen investointihankkeiden maksimi kustannukset ovat tällä kaudella enintään 100 000 euroa ja niihin voidaan myöntää 40 %:n tuki. Energiainvestointeja, eli siirtymistä uusiutuvan energian käyttöön tuetaan 30 %:lla.

Sekä yritys- että hanketuissa otetaan vaiheittain käyttöön ns. yksinkertaistettuja kustannusmalleja. Se tarkoittaa, että maksatusvaiheessa ei välttämättä tarvitse esittää kuitteja lainkaan, vaan todentaa tuella toteutettujen toimenpiteiden tulokset.